IGAPE Investimento Empresarial

 

 

O proxecto consistiu na implantación dun sistema automático de xestión de ferramentas ou almacén intelixente; un torno CNC multifución con unha excelente fusión de operación de torneado e fresado; e unha estación de traballo láser para o grabado/marcado de metáis e plásticos.
Os obxectivos principais eran:
– Reducción do gasto en ferramentas e da súa búsquedas, no caso do almacén intelixente.
– O aumento dos tempos productivos, en relación o torno multifución.
– No caso da estación láser, garantizamos a trazabilidade dos nosos productos, evitando a falsificación.
O resultado final é unha ampliación da capacidade productiva, a integración de procesos, a eliminación de tempos improductivos, a satisfacción das necesidades dos nosos clientes e a expansión a nivel internacional.
Este proxecto non tería lugar sen o apoio fundamental do organismo do Igape, a Xunta de Galicia e a Unión Europea a través dos Fondos Feder.; Unha importantísima e moi remarcable axuda para as PYMES galegas.